sherpa-header_mobile

Vi vet att det är en framgångsfaktor att arbeta tillsammans med andra. Tillsammans blir vi starkare och kan utbyta erfarenheter och idéer. Samarbete är därför något vi värnar om.

Vi söker alltid nya spännande samarbeten med andra företag och konsulter – kontakta oss så diskuterar vi hur just vi kan samarbeta!

 

SVeriges managementkonsulter.

Vi är stolta medlemmar i branschföreningen
Sveriges Managementkonsulter (SMK)


Swedish Association of Management Consultants, (SAMC) är en branschförening som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen. Sveriges Managementkonsulter ingår i Svenskt Näringsliv och ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes). Som medlemsföretag följer vi de av SMK uppsatta etiska riktlinjerna.
 

CERTIFIERING AV MANAGEMENTKONSULTER.

Vi certifierar våra managementkonsulter i enlighet med den internationella CMC standarden. Detta gör att du som kund kan vara säker på att våra konsulter som du arbetar med lever upp till dina högt ställda krav.
 

HUMAP

Our partner Humap Software is a specialist in creating Consultation Software tools. This Finnish company has unique understanding of organisations as human systems. Their tools are focused on change management and organisational involvement. Humap Software has created hundreds of solutions during last 16 years and has a huge capability in creating tailormade solutions for organisational development.

PRESENTATIONER MED coachning.

Vi samarbetar med grafisk formgivare specialiserad på powerpointproduktioner med talarstödscoachning –  att rekommendera om ni ska ha chefsmöten eller skapa en presentation att använda som införsäljningsverktyg.
Dsigner Grafisk Konsultation AB producerar även grafiska profiler, kontorstryck, trycksaker, exponeringsmaterial, mässmontrar, vepor, skyltar etc.Se mer på www.dsigner.se

"En kedja är inte starkare än sin svagaste länk."