sherpa-header_mobile

Tenzing Norgay, sherpa i Himalaya på 50-talet, är ett fint exempel på en vägledare som hjälpt till att förverkliga en annan människas dröm om att vara den första att bestiga Mount Everest.

hur vi hjälper DIG och DITT FÖRETAG.

Enligt vår erfarenhet så handlar det inte om att nå toppen genom att välja den enklaste och snabbaste vägen. Det handlar om planering, rätt strategi, säkerhet och trygghet.

Sherpan har med sin erfarenhet och kunskap i åratal hjälpt bergsbestigare att nå målet och att etablera nästa basläger, på vägen mot målet. Sherpan kan miljön och vet hur han ska tolka signaler i naturen för att välja rätt väg och rätt tillfälle för förflyttning.

Med vår kompetens har vi rätt utrustning och kan hjälpa företag att göra kloka vägval vad gäller den investering i förändring som är nödvändig för att ett företag ska överleva, i en värld där kravet på förflyttning och utveckling hela tiden ökar. De uppdrag som vi har kommer i huvudsak från långa och nära relationer med drivande chefer i organisationer där förändringar krävs. Vi verkar endast där vi har relevant referensram, vilket bland annat innefattar djupa insikter om bransch och aktuell frågeställning.

Vi är också stolta över att många av våra samarbeten fortsätter även när vår uppdragsgivare bytt arbetsplats eller har fått nya arbetsuppgifter.

Vi bistår med att:

  • Identifiera och lösa verksamhetskritiska frågor
  • Visualisera och beskriva en organisations framtidsbild, och vägen dit
  • Etablera och driva organiska och strukturella åtgärder
  • Ge second opinion, kvalitetssäkring och löpande rådgivning

kundcase.

Förbättrade relationer och arbetssätt mellan kund och leverantör i strategiskt partnerskap

UTMANING

Företagets arbetsprocesser och rutiner hade utvecklats underifrån över tid. En strategisk styrning av verksamheten försvårades av en brist på översikt och enhetlighet. Trots förändrade utmaningar och ny ansvarsfördelning arbetade många kvar i gamla rutiner. Förväntade förändringar uteblev, och stämningen i verksamheten var tryckt. 

METODIK

Sherpa Management vägledde verksamheten mot ett nytt synsätt samt ett nya sätt att arbeta som överensstämde med målsättningarna med partnerskapet.


Genom djupintervjuer togs problem och möjligheter fram och analyserades. Vissa problem kunde lösas direkt under vägen, medan andra krävde vägval på längre sikt. Genom Workshops fördjupade vi oss i alternativen för nya arbetssätt och tog höjd för de slutliga målen med samarbetet. Utvecklingsinsatser prioriterades och  förändringsledningsinsatser vävdes in i arbetet under vägen.

RESULTAT

Genom insatser från Sherpa Managements konsulter och ett nära samarbete med ledningen för verksamheten har arbetssätt och inriktning förtydligats och partnerskapet mellan kund och leverantör stärkts. En ökad transparens och tydlighet har skapats. Kraven externt och internt har tydliggjorts. Detta har möjliggjort att verksamheten nu kan fokusera på affärsutveckling och långsiktigt värdeskapande aktiviteter. 


Not. Av respekt för våra uppdrags-givares integritet namnger vi dem inte.