sherpa-header_mobile

HUr ser vi på FRAMTIDEn?

Globalisering och digitalisering är trender som förändrar affärsverksamheten i en allt snabbare takt samtidigt som kundbehoven fortfande utgör grunden för all verksamhet. Ändå är det lätt att gå vilse. Ett vanlig bromsande faktor för utveckling är att organisationen efter en tid fokuserar mer på det interna perspektivet på tjänsten än på det externa faktiska kundvärdet.

Det är också lätt att tappa fart i det framåtriktade arbetet när det går bra. Sherpa Management arbetar med strategisk utveckling grundad på tydlig omvärldsanalys och tydliga strategiska val. Det är viktigt för oss är att se till att strategin utformas så att den kan tas emot, förstås och implementeras i hela organisationen. Bara då går det att realisera potentialen i nya affärsmöjligheter fullt ut och vi skapar på så vis vår egen framtid

“The only sustainable competitive advantage is an organization's ability to learn faster than the competition.”
- Peter M. Senge