sherpa-header_mobile

Potentialen finns inom ogranisationen

Produktivitet, kvalitet och kundvärde kommer inifrån och bygger på medarbetarna - var och en för sig och tillsammans. Men vad styr egentligen hur väl din organisation presterar? Räcker det med en väl förklarade och förankrad strategi?

För att förstå vad som verkligen formar verksamheten behöver vi förstå det som kallas organisationens DNA och de formella och informella kännetecken som kraktäriserar verksamheten. Formella, i termer av hur beslut tas, på vilka premisser och mått vi styr vår personal, hur vi strukturerar organisationens arbete och hur vi väljer att använda information och data. Informella, i termer av vilka normer som styr medarbetarnas faktiska agerande, hur de uppmuntras att åstadkomma resultat, hur de ser på sitt bidrag och hur verksamhetens informella nätverk ser ut. 

Först när vi förstår organisationen på djupet kan vi fullt ut ta tillvara på den inneboende kraft som finns hos medarbetarna och som på allvar kan förändra verksamheten och bidra till att strategier och mål uppnås. Belöningen kommer snabbt när alla bitar faller på plats i organisationen. Energi kommer i retur från kunder som uppskattar nytt tänkande, en djupare förståelse för deras verksamhet och andra mervärden.

Sherpa Management driver strukturella organisationsförändringar i kombination med ett aktivt förändringsledningsarbete. Vill du väcka den passion som finns hos dina kunder, medarbetare och partners?

Fråga oss om Organisationens kraft och upptäck hur du medvetet kan jobba med organisationsdesign och organisationens DNA på ett sätt som ger en positiv spiral.

"Culture eats strategy for breakfast"
- Peter Druckert