sherpa-header_mobile

MED KUNDEN I FOKUS.

Sherpa Management har en mycket enkel grundfilosofi. Vi vill att våra uppdragsgivares kunder ska gilla allt vi gör. Det kan låta i det närmaste banalt, men vi tycker att det är ett förhållningssätt som allt för ofta saknas i managementvärlden. Även om företaget har en strategi på plats, kan man från tid till annan behöva stanna upp och lyfta blicken, lyssna in organisationen och sina kunder. Verksamhetens interna perspektiv växer sig med tiden allt starkare och påverkar kundrelationerna, vilket i sin tur leder till krav på förändring. Förändringsviljan är en utmaning och medarbetare är inte alltid själva benägna att förändra organisationens arbetsätt för att utveckla och fördjupa kundrelationen.

Därför har vi på Sherpa Management bestämt oss för att vara annorlunda. Vi är givetvis som alla andra managementkonsulter väldigt intresserade av att uppnå uppdragsgivares affärer och strategiska mål. Men det är bara ena sidan av myntet. Den andra handlar om att allt vi gör alltid ska mätas mot den väldigt enkla frågan: Vad skapar detta för kundvärde? Om det inte är tydligt vill vi tillsammans med vår uppdragsgivare förtydliga vad som är viktigt och välja den bästa vägen för att nå fram till målet.

Sherpa Management leder översyner av verksamheten och workshops där nya idéer genereras och gamla sanningar ifrågassätts.

“Människan är inte annat än summan av sina tankar. Det man tänker det blir man..”
- Mahatma Gandhi