sherpa-header_mobile

POSITIVT TRYCK.

"Ännu en rapport som hamnar i hyllan!" Vad skall jag ha den till och det har jag inte tid med, tänker du... Vår organisation håller ju bara på med att släcka bränder och var finns långsiktigheten?

Det finns ibland situationer där de affärskritiska frågorna snabbt måste identifieras och lösas. Sherpa Management kombinerar i dessa lägen praktisk erfarenhet med ett strategiskt perspektiv och löser både kort och långsiktiga frågor. Inte sällan krävs att de operativa frågorna måste lösas för att senare gå vidare med de långsiktiga och affärskritiska frågeställningarna.

Sherpa Management bidrar med att skapa ett positivt driv och relevanta analyser, vilket är avgörande för förändingshastigheten och förankringen. Speed is not enough!

"Ju mer jag tränar, desto mer tur verkar jag ha"
- Ingemar Stenmark