sherpa-header_mobile

trendspaning: (R)EVOLUTION.

Den digitalisering som pågår i samhället ses av många som den andra vågen av industrialisering. Parallellt med detta pågår en trend som sätter ett allt större fokus på människan och ett bredare behov av interaktion mellan människor. Båda är två starka trender som kan betraktas som motståndare eller som en gemensam kraft för att bygga ett starkare varumärke och ett starkare erbjudande till sina kunder.

Sherpa Management arbetar med att kombinera krafterna och säkerställa att våra kunders affärsmodeller drar nytta av båda krafterna i samverkan, oberoende om det är en revolution eller en evolution.

"Nästa generations ledare mäste i grunden förstå hur digitaliseringen påverkar ett företags sätt att utveckla och leverera sitt erbjudande
till marknaden"

Anonym VD för
svenskt börsbolag