sherpa-header_mobile
loading...

Sherpa Management brinner för att se människor och verksamheter att växa. Vi följer våra uppdragsgivare genom stora strategiskiften och verksamhetsförändringar där varje uppdrag är unikt. Vi jobbar nära ledning och medarbetare på olika nivåer genom hela förändringsarbetet för att uppnå hållbara resultat.

Vår drivkraft är att skapa ett bättre samhälle. Det gör vi genom att ta vara på individers kompetens och utveckla företag och dess verksamheter. Vi är till för företag som söker förnyelse, förbättring och som vill nå nya mål och möjligheter.

VI SÖKER MEDARBETARE.

Sherpa Management AB är en liten och personlig, men även en stark och drivande konsultverksamhet.
Vi bistår ledande befattningshavare på deras väg att utveckla sin verksamhet.

Vår passion är att se organisationer och individer utvecklas och därmed bidra till ett bättre samhålle.

NYHETER!

Företagsbanner
På vår nyhetssida kan du följa våra senaste inlägg gällande branschen och omvärldsbevakningen.

2016 > 02

Sherpa har under 2015 haft glädjen att bistå Pensionsmyndigheten med projektledning och analys i myndighetens uppdrag att analysera potentialen för användning av molntjänster i statlig verksamhet. Rapporten ”Molntjänster i staten – en ny generation av outsourcing” lämnades till regeringen i slutet av december 2015. I rapporten kan man läsa om allt från definitionen av molntjänster och olika former av nyttor, men också om olika förutsättningar som gäller för myndigheter som vill använda sig av molntjänster i sin verksamhet.  

Uppdraget utfördes i bred samverkan med flera svenska och flertalet stora globala molntjänst-leverantörer. Ett stort antal myndigheter deltog i en referensgrupp och i en enkät om hur myndigheterna själva ser på användning av molntjänster under de närmsta åren.

Läs gärna mer om rapportens slutsatser och förslag till regeringen och ladda ner rapporten här:

https://secure.pensionsmyndigheten.se/Molnet16.html

Läs hela inlägget »

kontakt.

Sherpa Management AB
Engelbrektsplan 2, 3 tr
114 34 Stockholm
info@sherpamanagement.se
Orgnr: 556935-5570