sherpa-header_mobile
loading...

Sherpa Management brinner för att se människor och verksamheter att växa. Vi följer våra uppdragsgivare genom stora strategiskiften och verksamhetsförändringar där varje uppdrag är unikt. Vi jobbar nära ledning och medarbetare på olika nivåer genom hela förändringsarbetet för att uppnå hållbara resultat.

Vår drivkraft är att skapa ett bättre samhälle. Det gör vi genom att ta vara på individers kompetens och utveckla företag och dess verksamheter. Vi är till för företag som söker förnyelse, förbättring och som vill nå nya mål och möjligheter.

VI SÖKER MEDARBETARE.

Sherpa Management AB är en liten och personlig, men även en stark och drivande konsultverksamhet.
Vi bistår ledande befattningshavare på deras väg att utveckla sin verksamhet.

Vår passion är att se organisationer och individer utvecklas och därmed bidra till ett bättre samhålle.

NYHETER!

Företagsbanner
På vår nyhetssida kan du följa våra senaste inlägg gällande branschen och omvärldsbevakningen.

2015 > 09

Almedalsveckan börjar nu kännas avlägsen och vi rundar av våra reflektioner med den sista i vår serie om 10 heta områden från Almedalen. 

Begreppet Industri 4.0 myntades i Tyskland redan för ett antal år sedan. Under årets Almedalsvecka gick begreppet som en röd tråd genom alla diskussioner inom industrisektorn.

Den industriella revolutionen började med ångmaskinen, sen kom elektriciteten och elektroniken. Nu är det dags för den fjärde vägen och då handlar det om den smarta och uppkopplade revolutionen. Tyskland är extremt beroende av sin tillverkande industri och för dom har Industri 4.0 blivit något av ett prestigeprojekt där man från regeringens sida investerar stora summor för att skapa världens bästa industriella plattform. 

Vad handlar då Industri 4.0 om. Enkelt kan man säga att det handlar om att kombinera den snabba digitalisering som sker med den klassiska tillverkande industrin och till det koppla ett ökat tjänsteerbjudande. I första hand vad gäller hur fabrikerna fungerar men lika viktigt tycker vi är de produkter och tjänster som man tillhandahåller. Ur ett affärsmodellsperspektiv så handlar det både om det erbjudande man skapar till kunderna såväl som på de egna förmågorna och de resurser man behöver i sin tillverkning.

Om vi börjar med det klassiska interna perspektivet så handlar det om att i större utsträckning dra nytta av den moderna tekniken inom robottillverkning, 3D skrivare, intelligenta material och artificiell intelligens och framförallt de möjligheter som uppstår när dessa olika saker börjar kombineras. Idag bygger man smarta fabriker där man på kort tid kan ställa om produktionen utan att olika system behöver programmeras om och anpassas för den nya produkten som ska tillverkas. Det går ut på att man kombinerar olika delar där varje del har tydliga gränssnitt som går att kombinera med andra delar och därigenom skapa en ny helhet. En grund för detta är givetvis att man kan definiera en standard som kan följas för att olika delar ska kunna kombineras.

Går vi vidare och tittar ur ett kundperspektiv så handlar det om att de produkter som tas fram blir intelligenta på ett helt nytt sätt, här handlar det inte bara om att bilarna blir uppkopplade, att skrivarna beställer egna reservdelar osv. Det vi nu ser händer är att materialet i sig är intelligent och kan berätta om sin egen status. Vi kommer att se järnvägsspår som själva vet när dom är slitna eller som själva kompenserar för olika temperaturer, komponenter som vet om dom behöver bytas ut osv. 

Vi ser en explosion vad gäller mängden sensorer runt omkring oss, här är också givetvis en utmaning att få alla dessa sensorer att kommunicera med varandra på ett enhetligt sätt så att man kan dra nytta av informationen. En utmaning är också säkerheten i kommunikationen mellan de olika komponenterna, man kan föreställa sig ett visst kaos om man kan börja ”hacka” sig in direkt i ett material och påverka dess funktion.

Vi diskuterar gärna vidare med dig och ditt företag om hur du kan dra nytta av den utvecklings om nu sker inom detta område.

Läs hela inlägget »

För många är molnbaserade affärsmodeller lika luddiga som dess namne på himlen. Det är lätt att tro att molnbaserade affärsmodeller bara handlar om teknik och infrastruktur men det kunde inte vara mer fel i dagsläget. Molntjänster kan, för den som arbetar strategiskt med dem, driva fram både nya affärer och nya sätt att jobba. Ja, faktum är, att framväxten av montjänster utgör en viktig frontlinje i den digitala revolution som vi nu befinner oss i.

 Under Almedalsveckan dök det med jämna mellanrum upp diskussioner kring molnbaserade tjänster. Det finns nästan lika många definitioner som det finns personer som pratar om molntjänster och molnlösningar. I sin enklaste form kan man prata om tre typer av molntjänster: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) eller Infrastructure as a Service (IaaS). Men en strategisk diskussion om användning av molntjänster börjar inte i de tekniska lagren. Om man istället tar sin utgångspunkt i kundernas behov och hur man som företag eller organisation möter det behovet med ett starkt erbjudande, kan man sen fundera på hur man kan dra nytta av olika typer av molnbaserade tjänster för att bygga samman en komplett affärsmodell.

 Vilka nyttor kan man då nå med molntjänster? undrar du kanske. Det som oftast nämns är kostnadseffektiviteten och flexibiliteten som dessa stora och enkelt skalbara tjänster innebär. Men minst lika viktigt ur ett affärsmässigt perspektiv är att du genom att använda nya molnlösningar kan ta del av nya, innovativa tjänster som din egen verksamhet inte hade mäktat med att ta fram själv, eller annars med en helt annan ”time to market”. Värdet av erbjudandet för dina kunder ökar och ditt företags marknadsposition stärks.

 Ytterligare en positiv aspekt av molntjänster är att de faktiskt kan öka säkerheten jämfört med om du utvecklat och förvaltat tjänsten i din egen organisation. En högre säkerhet är såklart inte given utan beror på leverantören, tjänsten och det aktuella SLA:et, men det är inte otroligt att du t.ex. kan öka din tjänsts tillgänglighet när du går in i en molntjänst. Och ju mer av era affärer och kundinteraktioner som sker över Internet, desto viktigare blir det som bekant att ha öppet 24/7.

 Idag är det möjligt att bygga upp ett företags affärslösningar och kunderbjudanden genom att kombinera olika typer av molnbaserade tjänster, som i sig är helt oberoende men som tillsammans utgör en komplett affärsmodell. Delar kan utgöras av publika molntjänster, t.ex. där behovet kan lösas med standardiserade tjänster som erbjuder kostnadseffektiva leveranser med stora skalfördelar. Andra delar av verksamheten som t.ex. är känsligare eller ställer andra typer av särskilda krav kan levereras genom privata moln eller s.k. partnermoln där man går ihop med andra aktörer som har samma typ av krav.

 Att bygga denna typ av sammansatta molnbaserade lösningar innehåller givetvis många olika typer av utmaningar. Efter att man har identifierat nyttorna för kunder och verksamhet, blir den första frågan att ställa sig i vilken utsträckning man kan lägga sin information i molnet. Är man aktiv inom offentlig sektor måste man säkerställa hur informationen hanteras för att säkerställa att man uppfyller de lagar som gäller för informationshanteringen. Även för privata företag blir det givetvis oerhört viktigt att säkerställa säkerheten kring informationen när man kombinerar olika leverantörer och leveranssätt.

 Fördelarna med molnbaserade lösningar  är många. Man kan dra nytta av en skalbarhet som om man skulle försöka skapa motsvarande själv nästan blir ofattbart kostsam, och man kan dra nytta av kompetens och utveckling på ett helt annat sätt.  Hela affären påverkas. Därför är också en organisations strategi för användning av molntjänster en fråga för det högsta ledningsrummet.

 Ta gärna kontakt med oss på Sherpa Management om du vill diskutera hur du kan dra nytta av olika typer av molnbaserade tjänster och hur din affärsmodell kan vidareutvecklas för att stärka erbjudandet till dina nuvarande eller potentiella kunder.

Läs hela inlägget »

De barn som föds idag kommer troligen inte tillåtas att köra sin egen bil i tätbebyggda områden. Vi har redan idag bilar som rullar på våra gator och som helt och hållet styrs av datorer med hjälp av ett stort antal sensorer. Skadefrekvensen är avsevärt lägre än för bilar som körs av människor, varför skulle vi då i framtiden låta en människa, som uppenbarligen är sämre, köra  en bil och därmed riskera att fler personer skadas i trafiken.

Automatisering har länge handlat om att automatisera manuellt arbete i tillverkningsindustrin med hjälp av datorer och robotar. I många fall har det handlat om att låta robotarna ta över arbetsuppgifter som är monotona eller farliga och låta datorerna utföra arbete som tidigare har utförts manuellt av personer men som datorer med viss programmerad logik kan göra istället. Nu börjar dock en helt annan sort automatisering och robotisering att dyka upp. Vi ser idag programvaror och system som är baserade på artificiell intelligens (AI) som kan lära sig genom att lyssna på hur tex en handläggare i en kundtjänst löser olika ärenden och som därigenom bygger upp sin egen kunskapsbas och som sedan själv kan börja besvara kundernas frågor. Vi ser system som kan läsa in enorma textmassor i form av manualer och handledningar och med detta som bas svara på avancerade frågeställningar kring olika former av produktionsproblem inom tex industrin eller sjukvärden och ge både snabbare och mer korrekta svar än vad en människa kan klara av. 

Ett annat område som exploderar är den mängd sensorer som idag finns runt omkring oss. Idag har vi vant oss vid sensorer i klockor, telefoner och datorer. I framtiden kommer det även att sitta sensorer i icke digitala produkter som kläder, färg, glas, metall osv. När alla dessa olika sensorer börjar lagra information och den informationen sedan kan samlas in och analyseras så finns det nästan ingen begränsning i vad som går att få reda på. Kombinerar vi detta med system baserade på artificiell intelligens får vi en både fascinerande men kanske också skrämmande bild av framtiden. Vad händer när vi i framtiden inte en behöver ringa till sjukvårdsupplysningen för att beskriva våra problem och få hjälp av en sjuksyster utan våra olika sensorer har redan känt av att något är fel och skickat över den nödvändiga informationen till ett sjukvårdsystem i vår personliga digitala assistent, och där assistenten i sin tur fattat ett antal beslut utifrån detta och bokat in oss på operation eller rehabilitering dit vår självkörande bil kört oss. Hur förändrar detta vårt sätt att leva och tänka?

Det väcks idag en hel del farhågor kring denna utveckling. Kända forskare varnar för att det också finns negativa konsekvenser som vi måste vara medvetna om. Den kända fysikern Stephen Hawking och elbilstillverkaren Teslas grundare är två av personerna bakom organisationen The Future of Life Institute som arbetar med att minimera risker som hotar mänskligheten, främst från artificiell intelligens.

Givetvis har robotisering och artificiell intelligens en enorm påverkan på ett företags affärsmodell. Det gäller att analysera inom vilka områden som man kan dra nytta av automatiseringen och robotiseringen och också analysera vad det innebär ur ett konkurrensperspektiv, och hur man ska förhålla sig till vad gör andra aktörer gör inom detta område. Nya spännande frågeställningar dyker upp. Om vi inte behöver använda vår mänskliga energi eller vår egen tankeförmåga till en rad tjänster som vi idag producerar – vad ska vi då lägga den på istället? Vilka högre, nya värden kan vi jobba med att skapa, och på vilka nya områden? Här har utvecklingen har bara börjat.

Läs hela inlägget »

Vi håller i sommaren även om det slagit om till höst utanför. Denna gång en reflektion från Almedalen kring innovation och affärsutveckling.
För oss som arbetar med att hjälpa offentliga och privata verksamheter att utveckla sin verksamhet och skapa en mer innovativ affärs- och verksamhetsutveckling var det givetvis extra positivt att innovationer och även affärsutveckling var områden som diskuterades mycket i Almedalen. Vi har länge pratat om att även offentliga aktörer måste tänka affärsmodeller och affärsutveckling, och under årets Almedalsvecka var det många om höll med oss i det resonemanget och många talare som också lyfte fram vikten av detta. För femton år sedan var begreppet ”kund” tabu inom offentliga verksamheter. Idag är det legio. Lika självklart tror vi att ordet ”affär” är för alla offentliga verksamheter om några år. Kanske tidigare än man kan tro. ”Affären” är ju det sätt på vilket vi skapar ett värde för mottagaren, och det är lika aktuellt oavsett bransch, privat eller offentlig verksamhet.

Innovation har varit ett populärt ord i många år, nästan på gränsen till uttjatat. Dock är det viktigt att komma ihåg att även om man kan känna att det är uttjatat så är det ett av grundfundamenten i affärsutvecklingen och därmed en kritisk framgångsfaktor för en organisations överlevnad. En organisation som inte tar sin innovationsprocess och affärsutvecklingsprocess på allvar kommer oundvikligen i förlängningen att fallera. Det gäller också myndigheter, som annars kan se sin verksamhet läggas ner eller kanske läggas ihop med annan verksamhet, kanske i en annan myndighet. 

Det är glädjande att representanter från offentlig sektor numera pratar om kunder, erbjudanden och affärsmodeller i allt större utsträckning. Vi vill faktiskt gå så långt som att säga att det är viktigt för Sverige att så sker. Under Almedalsveckan hade vi många diskussioner kring vikten av att skapa en effektiv arena för affärsutveckling i organisationen så att man drar nytta av hela organisationens kraft och får olika delar av organisationen att prata samma språk och dela en gemensam framtidsbild som gör att man i det dagliga kan vara med och utveckla hela verksamheten åt samma håll. Var du inte där, får du gärna kontakta oss för att prata kring din organisations affärsutmaningar.

Ett aktuellt exempel på nya affärsmodeller och hur de kan påverka och utmana andra verksamheter finns i den finansiella sektorn där vi ser nya företeelser som tex den nya valutan BitCoin dyka upp. BitCoin har många likheter med en traditionell valuta, men med dess konstruktion som inte kräver någon bank utmanar den själva fundamentet i bankernas affärsmodell. Idag representerar den en försvinnande liten del av det monetära systemet. Men vad händer när den och liknande produkter växer sig större? Och vad innebär det ur ett legalt perspektiv med en valuta som är oerhört svår att spåra? Redan idag används BitCoin inom den kriminella värden för att undvika de lagkrav som byggts in i det vanliga finansiella system. Detta ställer krav på bland annat Finansinpektionen att hantera motsvarande krav på dessa nya kryptobaserade valutor. 

Läs hela inlägget »

kontakt.

Sherpa Management AB
Engelbrektsplan 2, 3 tr
114 34 Stockholm
info@sherpamanagement.se
Orgnr: 556935-5570