sherpa-header_mobile
loading...

Sherpa Management brinner för att se människor och verksamheter att växa. Vi följer våra uppdragsgivare genom stora strategiskiften och verksamhetsförändringar där varje uppdrag är unikt. Vi jobbar nära ledning och medarbetare på olika nivåer genom hela förändringsarbetet för att uppnå hållbara resultat.

Vår drivkraft är att skapa ett bättre samhälle. Det gör vi genom att ta vara på individers kompetens och utveckla företag och dess verksamheter. Vi är till för företag som söker förnyelse, förbättring och som vill nå nya mål och möjligheter.

VI SÖKER MEDARBETARE.

Sherpa Management AB är en liten och personlig, men även en stark och drivande konsultverksamhet.
Vi bistår ledande befattningshavare på deras väg att utveckla sin verksamhet.

Vår passion är att se organisationer och individer utvecklas och därmed bidra till ett bättre samhålle.

NYHETER!

Företagsbanner
På vår nyhetssida kan du följa våra senaste inlägg gällande branschen och omvärldsbevakningen.

2015 > 03

Sherpa Management AB inleder ett samarbete med finska Humap och är glada att nu kunna erbjuda våra kunder verktygen REAL Systems Change och Humap 361™. Verktygen bygger på forskningsbaserade metoder och ger effektivt stöd till organisationer som genomgår strategiska förändringar eller som behöver stärka det interna samarbetet och kommunikationen.

Modern produktion bygger på hög grad av specialisering. Den kräver allt mer av interaktion mellan organisationer, discipliner och människor.  Det krävs förfinade arbetsmetoder för att möta den ökade komplexiteten på ett effektivt sätt. Förmåga att ändras i takt med omvärlden kräver öppenhet, närvaro och kommunikation. Och vi vet, att den strategi som inte följs av ett effektivt förändringsarbete inte heller vinner några framgångar.

Sherpa Management är därför glada att kunna presentera ett samarbete med företaget Humap kring verktygen REAL Systems Change och Humap 361™. Finska Humap är specialiserat på förändringsledning, samarbete och lärande.

Humap 361™ (http://www.humap.com/en/humap-361/) är ett forskningsbaserat verktyg för att utvärdera relationer och bygga en grund för hållbara samarbeten och prestationer.  Till skillnad från traditionella 360-graders analyser som fokuserar på individen, erbjuder Humap 361™ en systembaserad analys som fokuserar på ledarskap, samarbete, kommunikation och kultur i hela organisationen.

Med verktyget REAL Systems Change (http://www.humap.com/en/real/) kan hela organisationen på ett enkelt och lätt sätt engageras i öppna online-diskussioner på olika teman och i olika grupperingar. Idé- och kunskapsutbytet sker snabbare, och med fler, något som passar när många människor arbetar med eller berörs av ett utvecklingsarbete. REAL är ett effektivt verktyg vid såväl affärs- och strategiutveckling som i förändringsprocesser.  

Har ditt företag eller din organisationen en utmaning i en större förändring? Ser du behov av att engagera och motivera dina medarbetare ännu mer? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om våra verktyg och hur Sherpa kan hjälpa er.

Läs hela inlägget »

kontakt.

Sherpa Management AB
Engelbrektsplan 2, 3 tr
114 34 Stockholm
info@sherpamanagement.se
Orgnr: 556935-5570