sherpa-header_mobile
loading...

Sherpa Management brinner för att se människor och verksamheter att växa. Vi följer våra uppdragsgivare genom stora strategiskiften och verksamhetsförändringar där varje uppdrag är unikt. Vi jobbar nära ledning och medarbetare på olika nivåer genom hela förändringsarbetet för att uppnå hållbara resultat.

Vår drivkraft är att skapa ett bättre samhälle. Det gör vi genom att ta vara på individers kompetens och utveckla företag och dess verksamheter. Vi är till för företag som söker förnyelse, förbättring och som vill nå nya mål och möjligheter.

VI SÖKER MEDARBETARE.

Sherpa Management AB är en liten och personlig, men även en stark och drivande konsultverksamhet.
Vi bistår ledande befattningshavare på deras väg att utveckla sin verksamhet.

Vår passion är att se organisationer och individer utvecklas och därmed bidra till ett bättre samhålle.

NYHETER!

Företagsbanner
På vår nyhetssida kan du följa våra senaste inlägg gällande branschen och omvärldsbevakningen.

2015 > 02

Är det egentligen någon skillnad på kundperspektiv och kundens perspektiv?

När vi arbetar med utvecklingen av ett företags affärsmodell och speciellt vid utvecklingen av nya erbjudanden tycker vi det är viktigt att det är kundens perspektiv som är i fokus. Vi ser en skillnad i att ha ett kundperspektiv då man i det sammanhanget ofta tittar på kunden inifrån och ut, det vill säga att man betraktar kundens från det egna erbjudandet istället för att våga ta steget hela vägen ut och betrakta och analysera kunden och kundens behov och problem.

Det är en utmaning att verkligen gå fullt in i kundens situation och analysera vad det är kunden vill ha gjort och vad det är för fördelar som kunden vill uppnå, och även på djupet förstå vad det är för obehag som kunden vill undvika. 

Att ta fram tydliga beskrivningar av kundens behov och önskemål innebär att man måste studera sina kunder för att verkligen sätta sig in i deras situation. Detta kan man göra genom både kvantitativa och kvalitativa studier, genom öppna intervjuer med kunder och genom olika former av fokusgrupper och tester.

Med en hög förståelse för kundens perspektiv ökar möjligheten avsevärt att man skapar ett riktigt bra erbjudande som skapar ett högt värde för kunden.
Läs hela inlägget »

kontakt.

Sherpa Management AB
Engelbrektsplan 2, 3 tr
114 34 Stockholm
info@sherpamanagement.se
Orgnr: 556935-5570