sherpa-header_mobile

Reflektion #10 Industri 4.0 - Almedalen 2015

Almedalsveckan börjar nu kännas avlägsen och vi rundar av våra reflektioner med den sista i vår serie om 10 heta områden från Almedalen. 

Begreppet Industri 4.0 myntades i Tyskland redan för ett antal år sedan. Under årets Almedalsvecka gick begreppet som en röd tråd genom alla diskussioner inom industrisektorn.

Den industriella revolutionen började med ångmaskinen, sen kom elektriciteten och elektroniken. Nu är det dags för den fjärde vägen och då handlar det om den smarta och uppkopplade revolutionen. Tyskland är extremt beroende av sin tillverkande industri och för dom har Industri 4.0 blivit något av ett prestigeprojekt där man från regeringens sida investerar stora summor för att skapa världens bästa industriella plattform. 

Vad handlar då Industri 4.0 om. Enkelt kan man säga att det handlar om att kombinera den snabba digitalisering som sker med den klassiska tillverkande industrin och till det koppla ett ökat tjänsteerbjudande. I första hand vad gäller hur fabrikerna fungerar men lika viktigt tycker vi är de produkter och tjänster som man tillhandahåller. Ur ett affärsmodellsperspektiv så handlar det både om det erbjudande man skapar till kunderna såväl som på de egna förmågorna och de resurser man behöver i sin tillverkning.

Om vi börjar med det klassiska interna perspektivet så handlar det om att i större utsträckning dra nytta av den moderna tekniken inom robottillverkning, 3D skrivare, intelligenta material och artificiell intelligens och framförallt de möjligheter som uppstår när dessa olika saker börjar kombineras. Idag bygger man smarta fabriker där man på kort tid kan ställa om produktionen utan att olika system behöver programmeras om och anpassas för den nya produkten som ska tillverkas. Det går ut på att man kombinerar olika delar där varje del har tydliga gränssnitt som går att kombinera med andra delar och därigenom skapa en ny helhet. En grund för detta är givetvis att man kan definiera en standard som kan följas för att olika delar ska kunna kombineras.

Går vi vidare och tittar ur ett kundperspektiv så handlar det om att de produkter som tas fram blir intelligenta på ett helt nytt sätt, här handlar det inte bara om att bilarna blir uppkopplade, att skrivarna beställer egna reservdelar osv. Det vi nu ser händer är att materialet i sig är intelligent och kan berätta om sin egen status. Vi kommer att se järnvägsspår som själva vet när dom är slitna eller som själva kompenserar för olika temperaturer, komponenter som vet om dom behöver bytas ut osv. 

Vi ser en explosion vad gäller mängden sensorer runt omkring oss, här är också givetvis en utmaning att få alla dessa sensorer att kommunicera med varandra på ett enhetligt sätt så att man kan dra nytta av informationen. En utmaning är också säkerheten i kommunikationen mellan de olika komponenterna, man kan föreställa sig ett visst kaos om man kan börja ”hacka” sig in direkt i ett material och påverka dess funktion.

Vi diskuterar gärna vidare med dig och ditt företag om hur du kan dra nytta av den utvecklings om nu sker inom detta område.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter