sherpa-header_mobile

Reflektion #9 Moln och affärsmodeller - Almedalen 2015

För många är molnbaserade affärsmodeller lika luddiga som dess namne på himlen. Det är lätt att tro att molnbaserade affärsmodeller bara handlar om teknik och infrastruktur men det kunde inte vara mer fel i dagsläget. Molntjänster kan, för den som arbetar strategiskt med dem, driva fram både nya affärer och nya sätt att jobba. Ja, faktum är, att framväxten av montjänster utgör en viktig frontlinje i den digitala revolution som vi nu befinner oss i.

 Under Almedalsveckan dök det med jämna mellanrum upp diskussioner kring molnbaserade tjänster. Det finns nästan lika många definitioner som det finns personer som pratar om molntjänster och molnlösningar. I sin enklaste form kan man prata om tre typer av molntjänster: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) eller Infrastructure as a Service (IaaS). Men en strategisk diskussion om användning av molntjänster börjar inte i de tekniska lagren. Om man istället tar sin utgångspunkt i kundernas behov och hur man som företag eller organisation möter det behovet med ett starkt erbjudande, kan man sen fundera på hur man kan dra nytta av olika typer av molnbaserade tjänster för att bygga samman en komplett affärsmodell.

 Vilka nyttor kan man då nå med molntjänster? undrar du kanske. Det som oftast nämns är kostnadseffektiviteten och flexibiliteten som dessa stora och enkelt skalbara tjänster innebär. Men minst lika viktigt ur ett affärsmässigt perspektiv är att du genom att använda nya molnlösningar kan ta del av nya, innovativa tjänster som din egen verksamhet inte hade mäktat med att ta fram själv, eller annars med en helt annan ”time to market”. Värdet av erbjudandet för dina kunder ökar och ditt företags marknadsposition stärks.

 Ytterligare en positiv aspekt av molntjänster är att de faktiskt kan öka säkerheten jämfört med om du utvecklat och förvaltat tjänsten i din egen organisation. En högre säkerhet är såklart inte given utan beror på leverantören, tjänsten och det aktuella SLA:et, men det är inte otroligt att du t.ex. kan öka din tjänsts tillgänglighet när du går in i en molntjänst. Och ju mer av era affärer och kundinteraktioner som sker över Internet, desto viktigare blir det som bekant att ha öppet 24/7.

 Idag är det möjligt att bygga upp ett företags affärslösningar och kunderbjudanden genom att kombinera olika typer av molnbaserade tjänster, som i sig är helt oberoende men som tillsammans utgör en komplett affärsmodell. Delar kan utgöras av publika molntjänster, t.ex. där behovet kan lösas med standardiserade tjänster som erbjuder kostnadseffektiva leveranser med stora skalfördelar. Andra delar av verksamheten som t.ex. är känsligare eller ställer andra typer av särskilda krav kan levereras genom privata moln eller s.k. partnermoln där man går ihop med andra aktörer som har samma typ av krav.

 Att bygga denna typ av sammansatta molnbaserade lösningar innehåller givetvis många olika typer av utmaningar. Efter att man har identifierat nyttorna för kunder och verksamhet, blir den första frågan att ställa sig i vilken utsträckning man kan lägga sin information i molnet. Är man aktiv inom offentlig sektor måste man säkerställa hur informationen hanteras för att säkerställa att man uppfyller de lagar som gäller för informationshanteringen. Även för privata företag blir det givetvis oerhört viktigt att säkerställa säkerheten kring informationen när man kombinerar olika leverantörer och leveranssätt.

 Fördelarna med molnbaserade lösningar  är många. Man kan dra nytta av en skalbarhet som om man skulle försöka skapa motsvarande själv nästan blir ofattbart kostsam, och man kan dra nytta av kompetens och utveckling på ett helt annat sätt.  Hela affären påverkas. Därför är också en organisations strategi för användning av molntjänster en fråga för det högsta ledningsrummet.

 Ta gärna kontakt med oss på Sherpa Management om du vill diskutera hur du kan dra nytta av olika typer av molnbaserade tjänster och hur din affärsmodell kan vidareutvecklas för att stärka erbjudandet till dina nuvarande eller potentiella kunder.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter