sherpa-header_mobile

Reflektion #8 Automatisering och robotisering - Almedalen 2015

De barn som föds idag kommer troligen inte tillåtas att köra sin egen bil i tätbebyggda områden. Vi har redan idag bilar som rullar på våra gator och som helt och hållet styrs av datorer med hjälp av ett stort antal sensorer. Skadefrekvensen är avsevärt lägre än för bilar som körs av människor, varför skulle vi då i framtiden låta en människa, som uppenbarligen är sämre, köra  en bil och därmed riskera att fler personer skadas i trafiken.

Automatisering har länge handlat om att automatisera manuellt arbete i tillverkningsindustrin med hjälp av datorer och robotar. I många fall har det handlat om att låta robotarna ta över arbetsuppgifter som är monotona eller farliga och låta datorerna utföra arbete som tidigare har utförts manuellt av personer men som datorer med viss programmerad logik kan göra istället. Nu börjar dock en helt annan sort automatisering och robotisering att dyka upp. Vi ser idag programvaror och system som är baserade på artificiell intelligens (AI) som kan lära sig genom att lyssna på hur tex en handläggare i en kundtjänst löser olika ärenden och som därigenom bygger upp sin egen kunskapsbas och som sedan själv kan börja besvara kundernas frågor. Vi ser system som kan läsa in enorma textmassor i form av manualer och handledningar och med detta som bas svara på avancerade frågeställningar kring olika former av produktionsproblem inom tex industrin eller sjukvärden och ge både snabbare och mer korrekta svar än vad en människa kan klara av. 

Ett annat område som exploderar är den mängd sensorer som idag finns runt omkring oss. Idag har vi vant oss vid sensorer i klockor, telefoner och datorer. I framtiden kommer det även att sitta sensorer i icke digitala produkter som kläder, färg, glas, metall osv. När alla dessa olika sensorer börjar lagra information och den informationen sedan kan samlas in och analyseras så finns det nästan ingen begränsning i vad som går att få reda på. Kombinerar vi detta med system baserade på artificiell intelligens får vi en både fascinerande men kanske också skrämmande bild av framtiden. Vad händer när vi i framtiden inte en behöver ringa till sjukvårdsupplysningen för att beskriva våra problem och få hjälp av en sjuksyster utan våra olika sensorer har redan känt av att något är fel och skickat över den nödvändiga informationen till ett sjukvårdsystem i vår personliga digitala assistent, och där assistenten i sin tur fattat ett antal beslut utifrån detta och bokat in oss på operation eller rehabilitering dit vår självkörande bil kört oss. Hur förändrar detta vårt sätt att leva och tänka?

Det väcks idag en hel del farhågor kring denna utveckling. Kända forskare varnar för att det också finns negativa konsekvenser som vi måste vara medvetna om. Den kända fysikern Stephen Hawking och elbilstillverkaren Teslas grundare är två av personerna bakom organisationen The Future of Life Institute som arbetar med att minimera risker som hotar mänskligheten, främst från artificiell intelligens.

Givetvis har robotisering och artificiell intelligens en enorm påverkan på ett företags affärsmodell. Det gäller att analysera inom vilka områden som man kan dra nytta av automatiseringen och robotiseringen och också analysera vad det innebär ur ett konkurrensperspektiv, och hur man ska förhålla sig till vad gör andra aktörer gör inom detta område. Nya spännande frågeställningar dyker upp. Om vi inte behöver använda vår mänskliga energi eller vår egen tankeförmåga till en rad tjänster som vi idag producerar – vad ska vi då lägga den på istället? Vilka högre, nya värden kan vi jobba med att skapa, och på vilka nya områden? Här har utvecklingen har bara börjat.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter