sherpa-header_mobile

Reflektion #7 Innovation och affärsutveckling - Almedalen 2015

Vi håller i sommaren även om det slagit om till höst utanför. Denna gång en reflektion från Almedalen kring innovation och affärsutveckling.
För oss som arbetar med att hjälpa offentliga och privata verksamheter att utveckla sin verksamhet och skapa en mer innovativ affärs- och verksamhetsutveckling var det givetvis extra positivt att innovationer och även affärsutveckling var områden som diskuterades mycket i Almedalen. Vi har länge pratat om att även offentliga aktörer måste tänka affärsmodeller och affärsutveckling, och under årets Almedalsvecka var det många om höll med oss i det resonemanget och många talare som också lyfte fram vikten av detta. För femton år sedan var begreppet ”kund” tabu inom offentliga verksamheter. Idag är det legio. Lika självklart tror vi att ordet ”affär” är för alla offentliga verksamheter om några år. Kanske tidigare än man kan tro. ”Affären” är ju det sätt på vilket vi skapar ett värde för mottagaren, och det är lika aktuellt oavsett bransch, privat eller offentlig verksamhet.

Innovation har varit ett populärt ord i många år, nästan på gränsen till uttjatat. Dock är det viktigt att komma ihåg att även om man kan känna att det är uttjatat så är det ett av grundfundamenten i affärsutvecklingen och därmed en kritisk framgångsfaktor för en organisations överlevnad. En organisation som inte tar sin innovationsprocess och affärsutvecklingsprocess på allvar kommer oundvikligen i förlängningen att fallera. Det gäller också myndigheter, som annars kan se sin verksamhet läggas ner eller kanske läggas ihop med annan verksamhet, kanske i en annan myndighet. 

Det är glädjande att representanter från offentlig sektor numera pratar om kunder, erbjudanden och affärsmodeller i allt större utsträckning. Vi vill faktiskt gå så långt som att säga att det är viktigt för Sverige att så sker. Under Almedalsveckan hade vi många diskussioner kring vikten av att skapa en effektiv arena för affärsutveckling i organisationen så att man drar nytta av hela organisationens kraft och får olika delar av organisationen att prata samma språk och dela en gemensam framtidsbild som gör att man i det dagliga kan vara med och utveckla hela verksamheten åt samma håll. Var du inte där, får du gärna kontakta oss för att prata kring din organisations affärsutmaningar.

Ett aktuellt exempel på nya affärsmodeller och hur de kan påverka och utmana andra verksamheter finns i den finansiella sektorn där vi ser nya företeelser som tex den nya valutan BitCoin dyka upp. BitCoin har många likheter med en traditionell valuta, men med dess konstruktion som inte kräver någon bank utmanar den själva fundamentet i bankernas affärsmodell. Idag representerar den en försvinnande liten del av det monetära systemet. Men vad händer när den och liknande produkter växer sig större? Och vad innebär det ur ett legalt perspektiv med en valuta som är oerhört svår att spåra? Redan idag används BitCoin inom den kriminella värden för att undvika de lagkrav som byggts in i det vanliga finansiella system. Detta ställer krav på bland annat Finansinpektionen att hantera motsvarande krav på dessa nya kryptobaserade valutor. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter