sherpa-header_mobile

Reflektion #6 Disruptiva Affärsmodeller- Almedalen 2015

Denna gång reflekterar vi kring begreppet disruptiva affärsmodeller inom både offentlig och privat sektor, och kanske allra mest intressant är när det uppstår nya gemensamma affärsmodeller mellan offentlig och privat sektor för att skapa ett större värde för kunden.
Har man affärsmodeller i offentlig sektor? Det är en relevant frågeställning som vi tycker det finns ett enkelt svar på. Självklart har man – eller bör man ha - en affärsmodell även för verksamhet inom offentlig sektor. En affärsmodell handlar inte om att tjäna pengar, utan om hur man skapar kundvärden. Det innebär att både privata, offentliga och ideella organisationer måste tänka igenom sina affärsmodeller. Detta blir extra intressant i den värld som vi nu befinner oss i där vi i större utsträckning vandrar över gränserna mellan det privata och det offentliga. Samarbetet ökar med det privata och det offentliga, det är ett mycket större fokus på att se på frågeställningarna ur kundens perspektiv och fundera på vilket problem det är kunden behöver hjälp med och hur man kan samverka mellan olika parter för att lösa detta problem. Givetvis innebär ökad samverkan många utmaningar i form av att komma överens om vem som är ansvarig för en tjänst som är sammansatt av av tjänster från olika privata och offentliga aktörer. Vilket varumärke är det som ska exponeras? Vem ringer man till när man inte är nöjd? Vem är ytterst ansvarig? Vad innebär detta ur ett konkurrens perspektiv?

Dessa nya affärsmodeller som dyker upp, där samverkan är en av nyckelbegreppen skapar en ny spännande verklighet. Det ställer  krav på att sätta sig in i och förstå vad kunder i flera led har för behov, vad är det för utmaningar som behöver lösas och hur kan vi kombinera olika tjänster och produkter för att lösa detta. Vilka nya allianser vi måste forma, hur kan vi addera mervärde genom att knyta ihop befintliga produkter och tjänster med helt nya aktörer, och hur kan vi dra nytta av kraften i digitaliseringen för att skapa ytterligare mervärden i våra produkter och tjänster.

Vi ser för närvarade massvis med exempel på dessa nya så kallade disruptiva affärsmodeller, favoritexempel brukar vara AirBnB, Uber, Linas Matkasse mm mm. Alltså affärsmodeller som kombinerar olika saker för att lösa ett kundbehov på ett nytt sätt. I många fall handlar det om att kombinera befintliga tjänster med nya tekniska och digitala möjligheter.

Vad kan vi då se komma i framtiden? Vad innebär det att allt fler bär en klocka på armen som har allt fler sensorer och vet allt mer om oss som individer, att den klockan kanske vet mer om vårt hälsotillstånd än vad sjukhusen vet och att den informationen samlas in av en privat aktör. Hur kan man skapa nya affärsmodeller för att med hjälp av den informationen i kombination med allt mer avancerad utrustning på sjukhusen skapa helt nya erbjudanden inom hälsa och sjukvård till förmån för oss som individer? Detta är ytterligare ett område där det krävs att vi vågar knyta samman information mellan olika aktörer till förmån för att skapa nya affärsmodeller med ett större värde för oss som individer. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter