sherpa-header_mobile

Reflektion #5 CrowdXXX- Almedalen 2015

Att använda kraften av massorna har blivit oerhört mycket enklare i och med den ökade digitaliseringen och internet. Antalet området som vi idag ser växa fram som olika former av CrowdX ("Crowd-någonting”) ökar hela tiden. Under Almedalsveckan kunde vi konstatera att det pratades om åtminstone CrowdFunding, CrowdLending, CrowdSharing, CrowdSourcing, CrowdSimulation,CrowdAnalysis mm. Alla olika varianter på "Crowd" handlar om att dra nytta av eller påverka en mängd människor som en sammanhållen grupp.

CrowdX är spännande ur ett affärsutvecklingsperspektiv. Genom att dra nytta av individernas kraft och samla dessa till en större massa kan man på ett enkelt sätt skapa något stort utan att vara tvungen att bygga upp en stor organisation inom ramen för t ex ett företag. CrowdFunding var ett område som var tidigt ute där man skapa en mötesplats för entreprenörer som behövde kapital till sina affärsidéer och personer som ville investera sitt kapital i spännande idéer istället för att ha pengarna på banken. Antalet aktörer inom detta område har exploderat både i Sverige och internationellt.

Området CrowdLending är nyare men ett antal aktörer har börjat dyka upp här. Affärsidén är densamma som för CrowdFunding men det handlar i större utsträckning om rena låneerbjudanden till oftast mindre företag som tex vill expandera sin verksamhet. CrowdLending-modellerna står utanför Finansinspektionens kontroll eftersom de inte är vare sig en bank eller ett hypoteksinstitut. Aktörerna förmedlar bara en kontakt mellan den som vill låna och de som vill låna ut, men håller ingen egen kredit. Även inom detta område krävs det att lagstiftningen kommer ikapp dessa nya affärsmodeller.

Ett spännande område inom CrowdX handlar om CrowdInnovation. Några få av de talare vi lyssnade på tog upp detta i Almedalen men de som vi pratade med kring detta område höll med om att det är ett spännande område. CrowdInnovation handlar om att dra nytta av den stora massans kraft för att utveckla eller förverkliga en idé. Vi ser idag initiativ som dyker upp både för att globalt publicera idéer och be om återkoppling kring hur en idé kan förbättras men också olika sajter som helt enkelt publicerar idéer helt fritt som andra kan göra om till sina och förändra eller helt enkelt bara förverkliga. Även stora och etablerade företag har idag börjat dra nytta av olika CrowdInnovation funktioner för att lösa problem som de egna ingenjörerna inte kan lösa, och istället dra nytta av tusentals ingenjörer över hela värden och deras idéer kring hur ett problem kan lösas.

Börjar man lägga samman olika typer av CrowdX funktioner kan man bygga hela företag utan att ha speciell många anställda, men ändå ha tillgång till en enorm samlad kompetensbas. Att dra nytta av olika former av CrowdX funktioner kan också handla om att dra nytta av kraften i den egna organisationen, att skapa plattformen för hur den egna organisationen kan vara med och bidra i innovations och affärsutvecklingsprocessen. Detta har också visat sig ha ett stort värde i och med att medarbetarna känner ett mycket större engagemang för det egna företaget.

Vi pratar gärna vidare med dig kring hur ditt företag kan dra nytta av olika CrowdX funktioner i er affärsmodell.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter