sherpa-header_mobile

Reflektion #4 Delningsekonomi - Almedalen 2015

Från B2C till H2H vad innebär det. Dags för vår fjärde reflektion från Almedalen!

På ett par år har begreppet delningsekonomi fått fäste i vår vardag. I Almedalen kunde vi höra om dess framsteg i olika seminarier och paneldiskussioner. Uppskattningar visar att delningsekonomin - dvs. privatpersoner som med hjälp av nättjänster väljer att byta tjänster eller hyra produkter av varandra istället för att själva köpa in och äga dem - idag har ett värde om cirka 26 miljarder kronor, och att den över en tioårsperiod kommer mer än tiodubblas till uppskattningsvis 335 miljarder dollar år 2025. Att säga hur snabb utvecklingen blir är självklart svårt. Delningsekonomin bygger på CrowdSharing och CrowdX–trenden, som vi fortfarande bara är i början av. Bland de mest kända plattformarna för delningstjänster just nu är AirBnB, Uber, och Taskrabbit. Fler stora följer med säkerhet med tiden och blir en del av våra dagliga vanor.

Att vi hyr eller lånar produkter av varandra, eller för den delen köper tjänster av varandra som privatpersoner, är förvisso inte något nytt. Tjänster och gentjänster har ju alltid funnits. Och även för ett halvt decennium sedan var det vanligt att man hyrde sommarhus av varandra, att man lånade kompisens bil eller grannens verktyg.  Men det handlade ofta om ett spontant (dvs. inte systematiskt) lånande, vid behov och i direkt geografisk närhet eller ett utbyte med nära och kära. Och var det längre bort så var det kanske per annons i tidningen eller på den lokala anslagstavlan. Hade man tur fick man ett bra tips - men knappast en strukturerad ”rating” som på det sätt som vi vant oss vid idag.

Idén om att dela är lika enkel som genialisk. Hur många är vi inte som i sommartid har gått förbi en båtbrygga och slagits av hur stort investerat kapital som där ligger för ankar? Eller sett villaområden som står snart sagt tomma, när familjer flyttar ut på landet. Så varför har vi - trots ett ökande miljömedvetande - inte delat mer än vi har gjort under de senaste decennierna? Och varför står fortfarande så många hus tomma, och varför låter så många båtägare fortfarande snäckorna växa på båtbotten? 

I grunden handlar det om trösklar, trösklar som i digitaliseringens tidevarv nu kan göras mindre - tillräckligt små för att starta en global trend och ge plats för en successivt ökad delning. Lättillgängliga digitala plattformar och etablerade och trovärdiga förmedlingstjänster står för systematik och tillhandahåller ett strukturkapital, som minskar både individens kostnad och risken för deltagande. Transaktionskostnaden är låg och säkerheten förhållandevis hög med en trovärdig förmedling. Skillnader mellan utbud och efterfrågan utjämnas enklare och snabbare tack vare de digitala tjänsterna.  Distributionsled försvinner och nya värdekedjor ”H2H” (Humans-to–humans) ersätter B2C. Det är en stor förändring som berör många. För såväl tillverknings- som tjänsteindustri inom exempelvis detaljhandel eller hotell, gäller det nu att noga följa utvecklingen och att anpassa sina affärsmodeller i tid. I vissa fall kan företagen till och med behöva omdefiniera sig själva och sin verksamhet till följd av konsumenternas nya agerande.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter