sherpa-header_mobile

KAN - BÖR - VILL

Vad krävs för att lyckas med sina strategier? Vårt sätt att se på det baseras på att hitta de riktigt framgångsrika strategierna i balansen mellan det man kan göra, det man bör göra och det man vill göra.
När vi hjälper våra kunder med deras strategiska planering och utvecklingen av deras affärsmodeller tar vi alltid med dessa olika perspektiv. Det är viktigt att bottna dessa perspektiv både för företaget som helhet med också för de personer som leder och arbetar i företaget. Det kan vara så att man som individ kan göra ett antal saker, men kanske bör göra det också utifrån ett omvärldsperspektiv men i grunden så vill man inte, och vår erfarenhet är att det då inte kommer att hända. Det kan också vara så att man har olika uppfattningar inom ledningen om vad det är som man kan - bör - vill göra.
Vad menar vi då med de olika perspektiven, vårt sätt att se på det är ungefär så här:
KAN - Det som företaget och dess individer har i form av kunskaper, kompetenser, förmågor, resurser och partnerskap. Med andra ord det som man kan göra utifrån de förutsättningar som man har.
BÖR - Påverkan från omvärlden, kan vara utifrån ägare och styrelsens önskemål, utvecklingen i samhället, konkurrenternas framsteg och andra faktorer som påverkar vad man faktiskt bör göra för att vara fortsatt framgångsrik.
VILL - Det man faktiskt brinner för och är intresserad av att åstadkomma. Det som får företaget och dess individer att kämpa på och tycka att det är riktigt kul att helgen är slut och man äntligen får gå till jobbet igen.
Sen skiljer vi på vilja och villighet, men det återkommer vi till i ett senare inlägg.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter