sherpa-header_mobile

Nordiskt samarbete stärker organisationers förändringskommunikation

Sherpa Management AB inleder ett samarbete med finska Humap och är glada att nu kunna erbjuda våra kunder verktygen REAL Systems Change och Humap 361™. Verktygen bygger på forskningsbaserade metoder och ger effektivt stöd till organisationer som genomgår strategiska förändringar eller som behöver stärka det interna samarbetet och kommunikationen.

Modern produktion bygger på hög grad av specialisering. Den kräver allt mer av interaktion mellan organisationer, discipliner och människor.  Det krävs förfinade arbetsmetoder för att möta den ökade komplexiteten på ett effektivt sätt. Förmåga att ändras i takt med omvärlden kräver öppenhet, närvaro och kommunikation. Och vi vet, att den strategi som inte följs av ett effektivt förändringsarbete inte heller vinner några framgångar.

Sherpa Management är därför glada att kunna presentera ett samarbete med företaget Humap kring verktygen REAL Systems Change och Humap 361™. Finska Humap är specialiserat på förändringsledning, samarbete och lärande.

Humap 361™ (http://www.humap.com/en/humap-361/) är ett forskningsbaserat verktyg för att utvärdera relationer och bygga en grund för hållbara samarbeten och prestationer.  Till skillnad från traditionella 360-graders analyser som fokuserar på individen, erbjuder Humap 361™ en systembaserad analys som fokuserar på ledarskap, samarbete, kommunikation och kultur i hela organisationen.

Med verktyget REAL Systems Change (http://www.humap.com/en/real/) kan hela organisationen på ett enkelt och lätt sätt engageras i öppna online-diskussioner på olika teman och i olika grupperingar. Idé- och kunskapsutbytet sker snabbare, och med fler, något som passar när många människor arbetar med eller berörs av ett utvecklingsarbete. REAL är ett effektivt verktyg vid såväl affärs- och strategiutveckling som i förändringsprocesser.  

Har ditt företag eller din organisationen en utmaning i en större förändring? Ser du behov av att engagera och motivera dina medarbetare ännu mer? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om våra verktyg och hur Sherpa kan hjälpa er.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter