sherpa-header_mobile

Skapa ett värdefullt erbjudande

Forskningen säger att det är knappt fyra procent av de nya produkter och tjänster som når marknaden som faktiskt överlever. Hur gör man då för att öka möjligheten att tillhöra de fyra procenten.
Det kanske allra viktigaste är att fundera på vad det är kunden vill ha löst, eller vad kunden har för problem idag och hur de skulle vilja att det fungerade. Det handlar inte bara om att gå ut och prata med kunden även om det givetvis är en viktig parameter när du designar en ny produkt eller en ny tjänst. Du måste också vara lite av en detektiv och studera hur kunden beter sig idag, vad kunden upplever som krångligt, vilka fördelar som kunden önskade att dom kunde få.
Innan Apple lanserade första versionen av iPhone så var fokus för de andra mobiltillverkarna att göra allt för att öka batteritiden i sina telefoner. Apple valde en helt annan väg och studerade hur kunderna betedde sig ur ett bredare perspektiv och funderade på hur de kunde skapa en produkt som adderade ett ännu större värde. 
Hur det gick vet vi alla, batteritiden är avsevärt mycket sämre men det erbjudande som vi fick i form av olika varianter på smarta telefoner adderar ett klart större värde för oss som kunder.
När man tar fram en ny tjänst måste man alltså betrakta många olika aspekter, och det räcker inte med att bara fråga kunden vad de önskar, utan fundera på vilket ytterligare värde man skulle kunna skapa utifrån studier av hur kunden faktiskt beter sig.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter